Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych


w celu przesłania informacji ofertowej lub umówienia terminu wizyty w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy. Wyrażenie zgody na podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@strefalaktacji.pl Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  • Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Anna Szymik Poradnia Laktacyjna Strefa Laktacji z siedzibą Gromadzka 30 F, 40-771 Katowice, NIP: 823-160-45-70 e-mail: kontakt@strefalaktacji.pl
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji ofertowej lub umówienia terminu wizyty.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.